Η Εταιρεία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-kapetanios.gr διευθύνεται από την «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094247082 και ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, με έδρα την 2χλμ Αλεξάνδρειας- Βέροιας, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με Τ.Κ. 59300. Οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού  καταστήματος www.e-kapetanios.gr παρέχονται στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης από μεριά τους . Όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τα μέλη / πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.e-kapetanios.gr, συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των όρων που ακολουθούν. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ευθύνη του χρήστη

Όσον αφορά στη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι είναι άνω των 18 ετών, καθώς και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς ικανούς να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών του είναι απαγορευμένη. Οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού του, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή του, και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του. Σε περίπτωση ανήλικου χρήστη, αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση της.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 Όλη η επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-kapetanios.gr, θα πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε αυτή αφορά σε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) για αποφυγή λαθών και παρεξηγήσεων. Ως εκ τούτου ο πελάτης  αποδέχεται αντιστοίχως το δικαίωμα του www.e-kapetanios.gr, να επικοινωνεί μαζί του με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά στο 2333025184.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο www.e-kapetanios.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του www.e-kapetanios.gr, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.e-kapetanios.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία του www.e-kapetanios.gr και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του www.e-kapetanios.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στο www.e-kapetanios.gr μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, το www.e-kapetanios.gr έχει δικαίωμα να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

Προσωπικά δεδομένα

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-kapetanios.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Η εταιρία «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» παρέχει στους πελάτες / μέλη της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-kapetanios.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του www.e-kapetanios.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπέρ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα www.e-kapetanios.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπέρ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την www.e-kapetanios.gr, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή άλλο κακοπροαίρετο ή δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια ή ανάρμοστη χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την www.e-kapetanios.gr.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.e-kapetanios.gr παρέχεται από την εταιρία «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. To www.e-kapetanios.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Ως εκ τούτου, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Η εταιρία «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.e-kapetanios.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την www.e-kapetanios.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το www.e-kapetanios.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το www.e-kapetanios.gr καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Επιπλέον τo www.e-kapetanios.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ www.e-kapetanios.gr. To www.e-kapetanios.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές. To www.e-kapetanios.gr δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo www.e-kapetanios.gr και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το www.e-kapetanios.gr.

Περιγραφές Προϊόντων

Οι περιγραφές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.e-kapetanios.gr γράφτηκαν με όσο το δυνατόν ακριβέστερο και πληρέστερο τρόπο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους. Εντούτοις, η εταιρία «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος www.e-kapetanios.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει λανθασμένα. Επίσης όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο κάθε είδος.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) 

Όλα τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) που αποστέλλονται στον χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.e-kapetanios.gr με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (Mailing lists), αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία δύναται νομίμως να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, για την αποστολή και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων, εκτός αν ο παραλήπτης ρητά δεν επιθυμεί.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.e-kapetanios.gr, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.e-kapetanios.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.e-kapetanios.gr, και κατά συνέπεια της εταιρίας «Ι.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.e-kapetanios.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Διεκπεραίωση παραγγελιών

Οι παραγγελίες εκτελούνται  Δευτέρα ως Παρασκευή  από τις 9:00 ως τις 17:00. Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ειδών . Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να κάνει προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα όποτε το επιθυμεί.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να υπαναχωρήσει από την αγορά που έχει πραγματοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν ο πελάτης θέλει να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να λάβει πίσω τα χρήματά του. Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ασκείται από την επόμενη της ημέρας παραλαβής της παραγγελίας. Επιστροφές χρημάτων γίνονται σε διάστημα περίπου 15 ημερολογιακών ημερών και αφορά μόνο την αξία της παραγγελίας. Για την επιστροφή των χρημάτων θα πρέπει να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη και η τράπεζα στην οποία διατηρείτε ο λογαριασμός. Η χρέωση των εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί σε άριστη κατάσταση με την αρχική του συσκευασία και το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2333025184 ή ηλεκτρονικά στο eshop.kapetanios@gmail.com .Η διεύθυνση επιστροφής των εμπορευμάτων είναι: 2χλμ Αλεξάνδρειας-Βέροιας Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Επιστροφές  προϊόντων

Επιστροφή του πωληθέντος είδους μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Κατόπιν, λανθασμένης εκ μέρους της εταιρίας, παραλαβής διαφορετικού κωδικού προϊόντος από αυτόν της υποβληθείσης παραγγελίας.

• Κατόπιν παραλαβής ελαττωματικού ή κακέκτυπου προϊόντος

• Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη να αλλάξει το προϊόν που αγόρασε με κάποιο άλλο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή/αλλαγή του προϊόντος, αυτή απαιτείται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, κατόπιν ηλεκτρονικής ενημέρωσης μας με σχετικό e-mail. Η παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, μόνο εφόσον το προϊόν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και την αρχική του συσκευασία. Το προϊόν επιστρέφεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή είτε με courier, σε ασφαλή συσκευασία .Στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν δεν επιστραφεί σε άριστη κατάσταση και δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς, η επιστροφή/αλλαγή δεν πραγματοποιείται. Στην περίπτωση που ένας πελάτης επιθυμεί την αλλαγή του πωληθέντος προϊόντος δύναται να αντικατασταθεί με προϊόν ίδιου κωδικού ή διαφορετικού, ίσης ή μεγαλύτερης χρηματικής αξίας, εφόσον το επιθυμητό προϊόν είναι διαθέσιμο προς αποστολή. Σημειώνεται ότι μόνο η πρώτη αλλαγή του προϊόντος είναι δωρεάν. Αλλαγές δεν γίνονται στα εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν. Παρακαλούμε συμπληρώστε ηλεκτρονικά το Έντυπο επιστροφής προτού επιστρέψετε το προϊόν. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις επιστροφές/αλλαγές επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2333025184 ή στο eshop.kapetanios@gmail.com. Η διεύθυνση επιστροφής των εμπορευμάτων είναι: 2χλμ Αλεξάνδρειας-Βέροιας Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας (υπόψη eshop).

Αποστολές

•       Αποστολή με courier: Η παραγγελία σας μπορεί να σταλεί με courier στον χώρο σας,  εφόσον δεν υπερβαίνει τα 2 kg. Τα μεταφορικά έξοδα για όλη την Ελλάδα ανέρχονται στα 3,50. Αν η παραγγελία σας υπερβαίνει τα 2 kg, υπάρχει επιβάρυνση 0,70€/kg. Στην περίπτωση αντικαταβολής ο πελάτης επιβαρύνεται με επιπλέον 2,20€ ανά παραγγελία. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνεργάζεται με την ΕΛΤΑ Courier. Οι παραγγελίες παραδίδονται κατά μέσο όρο σε 2-5 εργάσιμες μέρες.  Οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ.